Prečo venovať 2% Bratislavskej šachovej akadémii

- podporíte pravidelné mesačné prednášky s aktuálnymi šachovými témami, ktoré si môžete zadarmo pozrieť aj na youtube
- podporíte organizáciu detských turnajov v regióne
- podporíte simultánky so silnými hráčmi, ktoré organizujeme pre deti
- pomôžete k rozvoju zavádzania šachu ako metodického krúžku na základných školách
- pomôžete rozbehnutiu nových projektov BŠA – organizácia medzinárodného turnaja, podpora tréningovej skupiny talentovaných mladých hráčov,

Vytlačte si predvyplnené tlačivo k darovaniu dvom percentám

Som zamestnanec: 1. Potvrdenie o zaplatení dane 2014, 2. Vyhlásenie
Som živnostník: 1. Tlačivo typ A, 2. Tlačivo typ B
Som právnická osoba: 1. Daňové priznanie, 2. Príloha k DP

Naše údaje

Obchodné meno: Bratislavská šachová akadémia
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42266416
Sídlo: 84103 Bratislava, Studenohorská 67

2percenta

Nezabudnite

15.2.2015 je posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.
31.03.2015 je posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
31.03.2015 je posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane –POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2014 môže poukázať iba 1,5% z dane.
30.4.2015 je posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

dakujeme (1)

V Bratislavskej šachovej akadémii nežijeme iba šachom, ale záleží nám aj na okolí, v ktorom žijeme. Takto sme boli pomôcť Zelenej hliadke.